Bestekomschrijvingen, het handige hulpmiddel voor opdrachtgever en opdrachtnemer


Klanten van ons hebben er bij hun project al mee te maken gehad en niet-klanten hebben het wellicht al zien staan op onze website: de bestekomschrijvingen. Nu denk je wellicht, huh? Bestek ligt toch in de kast.. daar eten we mee?  Wat heeft dit met isolatietechniek te maken? In de isolatietechniek (bouwwereld) heeft “bestek” toch een heel andere betekenis.

Wat is een bestekomschrijving
Een bestekomschrijving is eigenlijk een soort informatiesysteem van de onderdelen van het betreffende project. Alle benodigde (technische) informatie is hierin opgenomen. Dit varieert van de hoogte en breedte van bijvoorbeeld de vrieshefschuifdeur tot de beschrijving van hoe de schuifdeurautomaat werkt.
Aan welke kant gaat de deur open? Wat is de loopsnelheid? Hoe zijn de beveiligingsvoorzieningen?  In dit document wordt alles beschreven. Voor alle betrokken partijen (vaak ook externe partijen) is het dan precies duidelijk wat er gemonteerd moet worden en op welke wijze. Daarnaast zijn er vaak ook verschillende opties mogelijk, en de keuze hiervan wordt dan ook vastgelegd in de bestekomschrijving.  Alle mogelijke oplossingen worden, inclusief de benodigde onderdelen, eenduidig en inzichtelijk aangeboden.
In deze fase van een project vindt ook de fine-tuning plaats met eventuele andere betrokken partijen. Te denken valt aan bijvoorbeeld een betrokken architect.

Offerte
Aan de hand van een bestekomschrijving kan ook eenvoudiger een offerte opgesteld worden. Omdat alles in kaart is gebracht, met alle mogelijkheden, kan er per onderdeel ook een prijs voor de werkzaamheden gegeven worden.

 

Waarom gebruiken wij bij VIB isolatietechniek bestekomschrijvingen?
Als organisatie moet je vaak aan een aantal wettelijke regels voldoen. Deze regels zijn verschillend per sector. In de foodsector moet je weer aan andere eisen voldoen dan in de medische sector. Door een bestekomschrijving kan heel eenvoudig gekeken worden of en welk product voldoet aan de gestelde regels vanuit de Nederlandse (en soms ook Europese) wet. Op deze manier kan er een keuze gemaakt worden voor een bepaald product, en ook voor bepaalde opties bij dit product. Bijvoorbeeld extra veiligheidslichten bij een schuifdeur, om zo de veiligheid van je personeel te waarborgen en aan de veiligheidsnormen te voldoen.

Als isolatie bedrijf moet VIB isolatietechniek ook voldoen aan de wettelijke regels en normen. Bestekomschrijvingen worden aan de hand van het STABU-bestekboek gemaakt. Het bestekdocument vormt de basis van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en VIB Isolatietechniek. Het resultaat en de voorwaarden waaronder dit wordt uitgevoerd wordt op deze manier vastgelegd.  Dit is prettig voor onze klanten en tevens ook voor ons.

Wil je naar aanleiding van dit artikel meer informatie over onze bestekomschrijving? Neem dan gerust contact met ons op.