Brandveiligheid voor personeel en bedrijf: een must voor elke organisatie!


Veiligheid op – en – van de werkvloer vinden we allemaal erg belangrijk. We staan er niet altijd bij stil, maar ook (of misschien juist!) de brandveiligheid is erg belangrijk. Allereerst voor het personeel, maar daarna uiteraard ook voor de hele inboedel en het pand zelf. Hoe bescherm je je personeel en bedrijf?

Veiligheid: meer dan een EHBO-koffer
We kennen verschillende soorten maatregelen en hulpmiddelen ter bescherming van onze veiligheid. In onze blog over veiligheid en bescherming op en van de werkvloer hebben jullie al kunnen lezen hoe je de veiligheid op (en van) de werkvloer kan verbeteren. In elke organisatie is een EHBO-koffer aanwezig, dit is overigens ook verplicht, net als de kleine brandblusser en de noodverlichting. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van je werknemers en het pand. Dit gaat verder dan het plaatsen van aanrijdbeveiliging of een kleine brandblusser aan de muur.

Hoe kun je er voor zorgen dat je pand meer brandveilig is? Hoe zorg je er voor dat, mocht er een brand ontstaan, de schade beperkt blijft? Wat zijn de mogelijkheden?

Brandwerende deuren
Een van de mogelijkheden ter verbetering van de brandveiligheid in jouw bedrijf, is het plaatsen van brandwerende deuren. Door het plaatsen van brandwerende deuren zorg je er voor dat jouw werknemers meer tijd hebben om naar buiten te vluchten bij een uitslaande brand, en daarnaast beperk je de mogelijke schade van een brand. Brandwerende deuren vertragen de branddoorslag van de ruimtes onderling, brandwerende deuren kunnen tot wel 60 minuten vuur en hitte binnen de getroffen ruimte houden, en 60 minuten is lang!

VIB-isolatietechniek heeft verschillende brandwerende deuren. Onder andere de bedrijfsdraaideurenbedrijfsschuifdeuren en sectionaaldeuren kunnen in een brandwerende uitvoering gemaakt worden. Daarnaast kunnen alle type deuren op maat gemaakt worden, ook met brandwerende mogelijkheden.

Brandwerende panelen
Wil je echt alles uit de kast halen om de brandveiligheid te vergroten en schade bij een eventuele brand te beperken? Kies dan ook voor brandwerende panelen!
Naast het plaatsen van brandwerende deuren, kun je namelijk ook brandwerende panelen laten plaatsen in het gebouw. Steenwolpanelen zijn brandwerend en kunnen worden geplaatst in wanden en het plafond. Deze panelen kunnen 60 tot wel 240 minuten brand weerstaan, dit beperkt de schade aanzienlijk! Naast de steenwolpanelen kunnen ook sandwichpanelen brandwerend op maakt gemaakt worden, genoeg opties dus voor een veilige werkvloer en ruimte!

 

Brandwerendheid en het Bouwbesluit
Naast dat je zelf waarschijnlijk graag de veiligheid van personeel en ruimte waarborgt, worden er vanuit het Bouwbesluit tevens brandwerendheidseisen gesteld. Daarnaast kunnen er vanuit de gemeente of een opdrachtgever ook brandveiligheidseisen gesteld worden aan een ruimte of bedrijfsgebouw.
In het Bouwbesluit worden er eisen gesteld aan de brandwerendheid van onder andere binnenwanden en/of buitengevels, deze worden uitgedrukt in WBDBO.

  • WBD: dit staat voor de weerbaarheid tegen doorslag.
  • WBO: dit staat voor de weerstand tegen brandoverslag.

Het Bouwbesluit betreft standaard eisen, deze gelden voor iedereen. Echter, een opdrachtgever of gemeente kan ook zelf een hogere brandwerendheid eisen. Soms gebeurt dit bijvoorbeeld omdat een verzekeraar dit eist, en het gebouw niet wil verzekeren, wanneer er niet aan deze voorwaarden wordt voldaan. Voordat je overgaat tot het installeren van brandwerende deuren of panelen, is het daarom verstandig om eerst (met één van onze deskundigen) te overleggen.

Wil jij graag de brandveiligheid van je personeel en de verschillende ruimtes waarborgen? Neem dan contact met ons op voor vrijblijvend advies!