Energie investeringsaftrek voor koel- en vriesruimten


Wist je dat je als bedrijf via de Energie Investeringsaftrek (EIA) fiscaal voordelig kan investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie? Dit geldt ook voor de isolatie van koel- en vriesruimten én koel- en vriescellen tot maximaal 16 graden!

Zoals je wellicht in eerdere blogs al hebt kunnen lezen, zijn er in Nederland een hoop regels en voorwaarden waar je aan moet voldoen als bedrijf. Voldoen aan deze voorwaarden betekent ook vaak een investering als onderneming, een verplichte investering. Wij als consumenten en als werknemers zijn uiteraard blij met deze regels, ze zijn er immers voor onze eigen veiligheid. Maar voor bedrijven kan het soms een erg hoge kostenpost zijn. Daarom informeren we jullie graag over subsidiemogelijkheden!

Energie Investeringsaftrek (EIA)
De Energie Investeringsaftrek is een fiscale aftrekregeling. Ondernemers die inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen en een investering willen doen die een energiebesparing zal opleveren, kunnen een verzoek indienen om gebruik te maken van de EIA. Een dubbele besparing dus: je betaalt dus minder belasting én de energiekosten gaan omlaag. Met de EIA kunnen 45,5% van de investeringskosten afgetrokken worden van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving!
Waarom is deze regeling er, zal je je misschien afvragen? De overheid wil op deze manier investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen, of in duurzame energie, graag stimuleren.

Subsidie voor koel- en vriescellen
Ook dit jaar staan energiezuinige koel- en/of vriesruimten op de energielijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze regeling geldt voor koelen en/of vriezen van ruimten of processen tot maximaal 16 graden Celsius. De voorwaarden waaraan dit bedrijfsmiddel moet voldoen, kunt u hier nalezen.
Daarnaast staat ook de isolatie voor bestaande constructie op de energielijst van 2021. Meer informatie over deze voorwaarden kunt u hier vinden.

 

Regels
Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet je aan een aantal regels voldoen. We zullen de belangrijkste hier kort benoemen:

  • Aanschafkosten moeten binnen 3 maanden nádat er opdracht is gegeven (of een bestelling is gedaan) gemeld worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
  • Voortbrengingskosten (bv. materiaal uit eigen magazijn, loonkosten voor eigen personeel) moeten binnen 3 maanden na het einde van het kalenderkwartaal waarin je de kosten gemaakt hebt of binnen 3 maanden na ingebruikneming worden gemeld.
  • Aanvragen kunnen alleen digitaal ingediend worden. Afhankelijk van je onderneming heb je een eHerkenning of DigiD nodig.
  • Het bedrijfsmiddel moet op de Energielijst staan en aan de voorwaarden voldoen.

Wil je naar aanleiding van deze blog meer informatie over deze regeling? Neem dan gerust contact met ons op!