Privacyverklaring

VIB Isolatietechniek vindt uw privacy belangrijk en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring. Wij informeren u via deze weg over verwerking en omgang met uw persoonsgegevens.

VIB Isolatietechniek B.V. (hierna ‘VIB Isolatietechniek, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze)

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 09 juli 2021

1. Persoonsgegevens die wij verwerken
VIB Isolatietechniek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Voor- en achternaam;
• Adresgegevens;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• IP-adres;
• Gegevens over uw activiteiten op onze website.

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
• Opnemen van telefonisch of e-mailcontact als u daar om verzoekt;
• Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
• Deze persoonsgegevens kunnen worden gebruikt in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

3. Bewaartermijn van persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegeven niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij deze hebben verzameld en vastgelegd. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of bewaartermijn op beroeps- of gedragsregels houden wij die termijnen aan. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Sollicitaties
Gegevens die door u aan ons worden verstrekt bij sollicitaties, worden uiterlijk vier werken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijdert. Via de button ‘ik geef toestemming’ kun je ons toestemming geven om jouw gegevens één jaar in ons bestand te houden. Mocht er in de toekomst een passende functie vrijkomen, kunnen we contact met u opnemen.

4. Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5. Gebruik van cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
VIB Isolatietechniek gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we ook cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen daarvan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Onderstaand worden puntsgewijs de cookies weergegeven:
• Sessie ID cookie: met behulp van een sessie cookie kan worden gekeken welke onderdelen van de website zijn bezocht;
• Google Analytics: met behulp van Google Analytics kan het gedrag van de bezoekers geanalyseerd worden. Na twee jaar worden deze gegevens verwijdert.

6. Inzage aanpassing en verwijderen van gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens, die door ons worden verwerkt in te zien. Daarnaast heeft u ook het recht om deze gegevens te laten wijzigen of verwijderen, indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of als de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bewaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vib-isolatie.nl. De Functionaris Gegevensbescherming (FG) zal uw verzoek of klacht in behandeling nemen en binnen 3 werkdagen een reactie afgeven. Eventuele complexiteit van het verzoek kan leiden tot een langere wachttijd.

7. Beveiliging van persoonsgegevens
VIB Isolatietechniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Onze website beschikt over TLS (voorheen SSL). Ook wordt er gebruik gemaakt van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@vib-isolatie.nl.

8. Contact opnemen
Als u meer wilt weten of klachten over onze verwerking van uw persoonsgegevens heeft, dan kunt u contact met ons opnemen via info@vib-isolatie.nl of

VIB Isolatietechniek
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Bijsterhuizen 11-62
6546 AS Nijmegen

KVK 09135067
024-34 35 400
Info@vib-isolatie.nl