Deltares Geolab Delft


Projectinfo
Deltares Geolab te Delft is een onafhankelijk kennisinstituut op het gebied van water, ondergrond en infrastructuur. Wereldwijd word er gewerkt aan slimme innovaties, oplossingen en toepassingen voor mens, milieu en maatschappij. Men richt zich voornamelijk op delta’s, kustregio’s en riviergebieden. Omdat het beheer van deze dichtbevolkte en kwetsbare gebieden complex is, werken zij nauw samen met overheden, ondernemingen, kennisinstellingen en universiteiten in binnen- en buitenland. Haar motto is Enabling Delta Life. Als toegepast kennisinstituut is Deltares succesvol als haar kennis wordt verzilverd in en voor de samenleving. Deltares stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de kennis en de adviezen.

Projectverloop
Kwaliteit en kennis sloten perfect aan bij de nieuwste uitbreiding die door VIB te
Delft is gerealiseerd. Hoogwaardig geïsoleerde klimaatkamers met RVS perfo plafonds, plafondluiken en 2-vleugelige koeldraaideuren vormen uitstekende mogelijkheden voor de door Deltares te verrichten onderzoeken.

VIB heeft navolgende isolatie onderdelen verzorgd

  • 380 m2 geïsoleerde foodsafe wanden en plafonds
  • 65 m2 rvs perfo plafonds
  • 3 stuks Koeldraaideuren tweevleugelig, incl. deurvensters
  • 3 stuks geïsoleerde plafondluiken