Koel- en vriescel; koudebrugvrij en dampdichte isolatieverbinding


Voor de bouw van koel- en vriescellen waar bijvoorbeeld bloemen gekoeld of levensmiddelen ingevroren worden is kennis van thermische isolatie van groot belang. De juiste temperatuur in deze ruimtes moet worden geregeld en behouden. Daarbij dienen de Europese regelgeving voor voedselveiligheid en keurmerken als HACCP of andere hygiënische eisen volgens het NVW niet vergeten te worden.

Om een ruimte goed te kunnen isoleren is de inzet van het juiste materiaal én wijze van montage van groot belang. Koel- en of vriescellen welke met de noodzakelijke vakkennis zijn gebouwd maken het mogelijk om producten optimaal te conditioneren. Goede isolatie helpt ook bij de juiste regulatie en behoud van temperatuur dat bijdraagt aan een duurzaam pand waardoor onder andere energiekosten beperkt worden.

In de ontwerpfase van een koel- en /of vriescel wordt afhankelijk van gebruik en situatie van een bestaande ruimte bepaald welke mogelijkheden en materialen ingezet kunnen worden. Isoleren is niet zo makkelijk als dat het lijkt. Er zijn verschillende voorwaarden waar rekening mee gehouden moet worden. Heeft u bijvoorbeeld al weleens gehoord van koudebrugvrij en dampdicht isoleren?

Koudebrugvrij en dampdichte isolatie
Isolatiemateriaal kan op ontelbare manieren verkeerd worden aangebracht. Holle ruimtes in de isolatie, koudebruggen en/of een niet volledige dampdichte buitenschil kunnen zorgen voor ‘lekken’ waardoor schade aan de koel-/vriescellen kan optreden.

Wat is een koudebrug?
Wanneer het isolatiemateriaal wordt onderbroken door bijvoorbeeld een stalen profiel welke vanaf de buitenzijde naar de binnenzijde van de vriescel wordt gevoerd ontstaat er een koudebrug. De vrieskou van binnenin de cel bijvoorbeeld een temperatuur van -20°C trekt langzaam maar zeker door het gehele voorwerp naar de buitenzijde van de vriescel. Als de temperatuur aan de buitenzijde van de vriescel bijvoorbeeld +3°C is en weinig tot geen ventilatie aanwezig is of de koudebrugvrij niet of verkeerd wordt aangebracht, dan ontstaat ijsvorming op het stalen profiel dat met de tijd blijft groeien.

Koudebruggen moeten dus voorkomen worden. Als dit bouwtechnisch niet mogelijk is, bijvoorbeeld door leidingwerk, dan moet deze koudebrug rondom geïsoleerd worden en mogelijk ook nog extra worden voorzien van verwarmingslint [tracing]. Wil je meer weten over (het voorkomen van) koudebruggen, dan geven we graag advies!

Wat is dampdichte isolatie?
Momenteel worden koel- en vriescellen voornamelijk gebouwd met sandwichpanelen. Waarbij een isolatiekern van EPS, PUR, PIR, of steenwol aan beide zijden bekleedt is met een dampdichte metalen plaat [staal, aluminium of RVS].

Door het zorgvuldig aanbrengen van kitverbindingen tussen de onderlinge paneelnaden en zetwerkprofielen aan de buitenzijde van de wanden en plafonds kan een dampdichte isolatie worden verkregen. Dampdicht isoleren zorgt ervoor dat er geen kou verloren gaat maar voornamelijk dat vocht zich niet in het materiaal kan vestigen. Een lichte vorm van vocht in een ruimte is natuurlijk altijd aanwezig, dit is afhankelijk van de producten die worden opgeslagen en de luchtstromen door het openen en sluiten van deuren. Volledig uitsluiten van condensatie is onmogelijk. Doordat er altijd condensatie ontstaat, wordt een cel alleen aan de buitenzijde met een kitnaad afgewerkt omdat daar het hoogste temperatuurverschil aanwezig is. Als de binnenzijde net als de buitenzijde wordt afgewerkt is er kans dat vocht door bouw of andere factoren zich nestelt in het materiaal. Delen in het isolatiemateriaal zullen bevriezen waardoor schade wordt aangebracht en kwaliteitsverlies zal optreden. Om deze redenen wordt de binnenzijde van een cel niet afgewerkt met een kitnaad.

In het verleden, jaren 70/80 – toen sandwichpanelen nog uitgevonden moesten worden, werden koel- en vriescellen gebouwd met dikke polystyreen, tempex, isolatieplaten. Voordat deze tempex isolatieplaten gemonteerd werden, werd er eerst een dampdichte aluminium folie laag tegen de aanwezige balklagen bevestigd en de onderlinge verbindingen goed afgeplakt, zodat er nagenoeg geen intreding van warme lucht kan optreden. Hierna werden de isolatieplaten ´opgespannen´ gemonteerd, zodat de onderlinge aansluitingen direct goed op elkaar aansloten.

Het belang van goede isolatie en het juiste materiaal
Als isolatiemateriaal verkeerd wordt aangebracht is er onder andere kans op vocht- en schimmelvorming. Daarnaast is de temperatuur moeilijk op peil te houden. Door koudebrugvrij en dampdicht te isoleren is een ruimte volledig afgesloten. Condensatie kan bij koudebrugvrij niet helemaal worden uitgesloten waardoor het van belang is om koudebrugvrij te combineren met dampdicht isoleren.

Door middel van een goede installatie kan er in een koel- en vriescel worden geventileerd. Een goed geïsoleerde ruimte in combinatie met een installatie zorgt ervoor dat temperatuur kan worden geregeld en behouden waarbij onder andere kwaliteitsverlies van producten en eerdergenoemde aspecten kunnen worden voorkomen.

Koudebrugvrij en dampdichte isolatieverbinding is dus essentieel voor de kwaliteit van producten en de duurzaamheid van een koel- en vriescel. Er zijn nog veel meer aspecten waar rekening mee gehouden moet worden in onze branche. Hierover meer in onze aankomende nieuwsberichten. Een perfecte omgeving, daar zorgen wij voor!