Veiligheid, gezondheid en milieu (VCA)


Veilig en verantwoord werken speelt een grote rol bij alle werkzaamheden van VIB Isolatietechniek. Al onze uitvoerende medewerkers hebben het certificaat ‘Basisveiligheid VCA’, alle voormannen, projectleiders, werkvoorbereiders en verkopers hebben dit aangevuld met het ‘Veiligheid voor Leidinggevende VCA’ certificaat. Wij vinden het van groot belang dat iedereen die voor én met ons werkt volgens de normen van deze certificaten te werk gaat.

Risico-Inventarisatie en evaluatie (RI&E) is onder andere een verplichting om de gezondheid en veiligheid in ons bedrijf te kunnen bevorderen. Door middel van een risico- inventarisatie evaluatie (RI&E) is in kaart gebracht of werkzaamheden gevaarlijk en ongezond zijn voor onze medewerkers. Alle bevindingen zijn en worden steeds opnieuw schriftelijk vastgelegd.

Om de veiligheid en gezondheid op onze werklocaties te behouden en verbeteren houden wij periodieke overleggen en controles. De controles worden onder andere uitgevoerd door de directie, verkoop en projectie. Onze projectleiders zien erop toe dat er veilig wordt gewerkt ook wordt ons gereedschap natuurlijk periodiek gekeurd.

VIB Isolatietechniek is continue bezig met de veiligheid, gezondheid en het milieu. We zien VGM als een dynamisch proces waar doorlopend aandacht aan wordt besteed. Wij vinden het daarom ook van groot belang om onze medewerkers bij de plannen te betrekken. De betrokkenheid van onze medewerkers helpt ons naast de richtlijnen een invulling te geven aan een optimale omgeving voor iedereen.

‘Werken aan veiligheid, gezondheid en milieu doen we samen!’